Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2013

cholernaniepewnosc
10:27
Reposted fromsowaaa sowaaa viarzys rzys
cholernaniepewnosc
10:26
0620 78c2
Reposted frompicciteca picciteca viarzys rzys
cholernaniepewnosc
10:24
Reposted fromgivemetwobeers givemetwobeers viarzys rzys
cholernaniepewnosc
10:24
http://24.media.tumblr.com/6110fab65486fce33356dd9e694c5dba/tumblr_miu49nsLtC1rxa2k2o1_1280.jpg
http://25.media.tumblr.com/ec3c36b7c6658778c05b13886a71bd27/tumblr_miu49nsLtC1rxa2k2o2_500.jpg


oryginal images from opening
Reposted fromwronia wronia viarzys rzys
cholernaniepewnosc
10:21
Inteligencja to między innymi sztuka dostosowywania się do okoliczności.
— Mozart
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viarzys rzys
cholernaniepewnosc
10:21
Jedno przypadkowe spotkanie, może poprawić Ci humor na cały dzień.
— albo zniszczyć
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarzys rzys
10:20
4603 0c43 420
Reposted frompomylka-werteryczna pomylka-werteryczna viatfu tfu
cholernaniepewnosc
10:14
2389 ea98 420
Reposted fromniewychowana niewychowana vianikotyna nikotyna

December 26 2012

21:49
6325 9e1b
Reposted fromgoniewicz goniewicz viahappykokeshi happykokeshi
cholernaniepewnosc
21:47
1242 e78c 420
dzięki za info

Reposted fromtrochesmutno trochesmutno viaLightsaber Lightsaber
21:47
cholernaniepewnosc
21:47
cholernaniepewnosc
21:46
8000 fec8 420
Found a place to rest my head.
Reposted fromsundaydress sundaydress vianirvana27666 nirvana27666
cholernaniepewnosc
21:46
2544 70fe 420
cholernaniepewnosc
21:44
 (...)  ale mała, pamiętaj, zawsze będę cię kochał. Nawet jeśli się okaże, że nie istniałaś, ale zaraz, to niemożliwe, bo istniałaś, istniejesz we mnie.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę czyli wszystkie gry video są o miłości"
cholernaniepewnosc
21:43
7948 03b3 420
Reposted fromfau fau viagoraca-czekolada goraca-czekolada
cholernaniepewnosc
21:43
7245 fb0e 420
Reposted fromogorkowa ogorkowa viamemesjasz memesjasz
cholernaniepewnosc
21:42
cholernaniepewnosc
21:42
2682 32d7 420
Reposted fromthegirl thegirl viajoannna joannna
cholernaniepewnosc
21:42
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl